TrendingBreaking NewsLand Record

Land Record 2023 :नातेवाईक जमीन वाटपास तयार नाही हा कायदा वापरा लगेच हो म्हणतील

Land Record आपली जी वडिलोपार्जित संपत्ती असते त्यामध्ये आपले जे काही नातेवाईक असतात मग ते वडील असो भाऊ बहीण असो किंवा आपले जे काही चुलत्या असतात. या जमिनीची ज्यावेळेस वाटणी करण्याची वेळ येते त्यावेळेस काही नातेवाईक यामध्ये अडथळा आणत असतात.

 • आपले भाऊबहीण असतील त्यावेळेस ते वाटणीमध्ये अडथळा आणत असतात किंवा आपली जी काही जमिनीची वाटणी असते ती होऊन देत नसतात.
 • तर अशा वेळेस आपल्यापुढे कोणकोणते पर्याय उपलब्ध असतात आणि आपण कश्या पद्धतीने आपल्या जमिनीची वाटणी करून घेऊ शकतो.
 • याच विषयाची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
 • वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये खूप सारे लोक हे सहहिस्सेदार असतात.
 • त्यामध्ये काही वेळेस आपले चुलते आत्या भाऊ-बहीण त्यासोबत इतर जी काही चुलत भावंडे असतात तीही त्या जमिनीमध्ये सहहीस्सेदार म्हणून लागली जातात.
 • जर जमिनीची वाटणी Land Record ही लवकर झाली नसेल आणि अशा वेळेस जमिनीची वाटणी करण्याची वेळ येते त्यावेळेस सर्व सहहीस्सेदार एकाच वेळी एका ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाही किंवा त्यांच्यामध्ये काहीतरी मतभेद तोपर्यंत तयार झालेला असतो.
 • तर काही जण आपली जी काही प्रॉपर्टी वाटून द्यायला तयार असतात तर काही लोक ही प्रॉपर्टी जी काही असतील संपत्ती असेल ती वाटून द्यायलाही तयार नसतात.
 • तर अशा वेळेस तुम्ही कशा पद्धतीने ही वाटणी करून घेऊ शकतात तरी आता पुढे.
 • तुम्ही तुमच्या संपत्तीचा वाटप रजिस्टर कशाप्रकारे करून घेऊ शकतात याबद्दलचे सविस्तर माहिती आता आपण बघूया.

वाटणी कश्या पद्धतीने करावी

 • Land Record सहमतीने जी वाटणी असेल ती तहसीलदार यांच्यामार्फत केली जात असते पण यामध्ये सर्व जे काही आपले नातेवाईक असतील आत्या चुलते व त्यांची भावंडे भाऊ बहीण या सर्वांची सहमती असते.
 • यामध्ये एकाने जरी नकार दिला सहमतीने वाटप करण्यास तर ते जी काही वाटप आहे ती होत नसते.
 • तर अशा वेळेस आपल्यापुढे दुसरा मार्ग उपलब्ध होतो तो म्हणजे कोर्टात जाण्याचा कोर्टात जायचं असेल तर कश्या पद्धतीने जायचे
 • कारण कोर्टात गेल्यानंतर वकील आपल्या समोर वेगवेगळ्या पर्याय ठेवतात किंवा आपल्याला कायदेविषयक माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या जाळ्यात अडकू शकतो.

सलग ५ दिवस पावसाने झालेल्या नुकसानीचीही मिळणार भरपाई

कोर्ट पद्धत

 • कोर्टामध्ये ज्यावेळेस आपण पुढे जाऊ आणि आपली जी काही प्रश्न सांगू त्यावेळेस त्यांना
 • जे काही माझे नातेवाईक आहे जे वडिलोपार्जित जमीन आहे ते पार्टिशन Land Record करून देण्यास किंवा वाटप करून देण्यास तयार नाहीये.
 • तर मला सूट ऑफ पार्टिशन म्हणजेच न्यायालयामध्ये आपल्याला सूट ऑफ पार्टीशन दाखल करायचा आहे.
 • सहहिस्सेदाराकडून आपली जी काही जमिनीची वाट ही कोर्टात आपल्याला करून घ्यायचे आहेत.

Land Record जर तुमच्या कडे पैश्याचा प्रॉब्लेम असेल तर

 • समजा आपल्या कडे वकील करण्यासाठी पैसे नसतील
 • तर आपल्याला मोफत वकील ही कोर्टाकडून मिळू शकतो.
 • कोर्टामध्ये आपल्याला जमीन वाटण्याची जी एक ते दीड टक्का कोड मध्ये भरायची आहे. तेही भरण्याजोगे जर पैसे आपल्याकडे नसतील तर त्याकरता 33 सीपीसी ॲक्ट नुसार तुम्हाला जी काही रक्कम आहे त्याची माफी मिळते.
 • पण या करताही आपल्याला एक छोटीशी प्रोसिजर किंवा अर्ज करण्याची पद्धत ही Land Record अलंबावी लागते.
 • ज्यामध्ये आपल्याला कोर्टामध्ये आपण ही रक्कम भरू शकत नाही हे सिद्ध करावे लागते.
 • नंतर या करता कोर्टाकडून याची पडताळणी केली जाते की तुम्ही खरोखर पात्र आहात की याचं कन्सेशन घ्यायला किंवा यावरती माफी मिळवायला.
 • अर्जदार खरोखरच जे काही मालमत्ता आहे त्याचा हिस्सेदार आहे की नाही हे सर्वप्रथम चेक केलं जातं.
 • ही संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळते आणि तुमची जी काही केस आहे ती उभी राहते.
 • आता जे काय तुमचे सहहिसेदार असतील नातेवाईक असतील भाऊ-बहीण असतील चुलते असतील किंव्हा वडील असतील.
 • अशा पद्धतीने त्या सर्वांना कोर्टाकडून नोटीस पाठवली जाते.

शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सिबिलची अट नको

कोर्टामध्ये नोटीसला उपस्थित राहिले नाही तर

 • त्यानंतर पुढे त्यांना अजून दोन नोटीस काढला जातात आणि दोन नोटीस काढल्यानंतर पहिली नोटीस त्यानंतरची परत एक दुसरी नोटीस आणि त्यानंतर ती उपस्थित राहिले नाही तर तिसरी आणि शेवटची नोटीस ही काढली जाते.
 • त्यानंतर कोर्ट असं ठरवतं की जे काही नातेवाईक आहे
 • जे काही तुमचे भाऊ-बहीण चुलते आहेत त्यांना या प्रॉपर्टी मध्ये इंटरेस्ट नाही किंवा त्यांना त्यांची बाजू मांडायची नाही.
 • यामध्ये तुमच्या प्रॉपर्टीचा तुमच्या मालमत्तेचा जेवढा हिस्सा असेल म्हणजे जेवढे नातेवाईक असतील त्यापैकी तुमच्या वाट्यात जो काही हिस्सा असेल
 • तुम्हाला कोर्टाच्या आदेशातूनुसार त्या जमिनीवर किंवा जी काही मालमत्ता आहे त्याद्वारे तुमचा हक्क कायम केला जातो.
 • तुमच्या नावावर जर जमीन असेल तर तुमचा सातबारा देखील बनवून दिला जातो म्हणजे.
 • कोर्ट ऑर्डर नंतर तलाठी तहसीलदार यांच्याकडे ती ऑर्डर जाते आणि
 • तुमचं नाव त्या जमीन मालमत्तेवरती लागतं आणि तुमच्या वाटेमध्ये जो काही हिस्सा येत असेल तेवढ्या नावाचा तुम्हाला सातबारा ही मिळतो.
Land Record भाऊबहीण नातेवाईक जर कोर्टामध्ये हजर झाले तर
 • त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा हा अधिकार असतो आणि कोर्ट तो अधिकार त्यांना देत असतो.
 • त्यानंतर प्रत्येकाची बाजू ही ऐकून घेतली जाते आणि सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्ट हा आदेश देत असतो की सह इच्छेदारांची जमिनीचा वाटप करण्यात यावं.
 • एखादा नातेवाईक त्यामध्ये अडथळा आणत असेल किंवा त्याकरता जर तयार नसेल.
जर सहहिस्सेदाराची वाटणी करण्यास परवानगी नसेल तर
 • तर जे काही जमीन असेल त्याची मोजणी केली जाते आणि प्रत्येकाच्या वाट्यास किती हिस्सा येतो तो तिथे कॅल्कुलेट केला जातो.
 • जर त्यामध्ये घर असेल रस्त्याचा जर प्रॉब्लेम असेल किंवा त्याच्या जमिनीचा आकार नीट नसेल किंवा प्रत्येकाला व्यवस्थित हिस्सा येत असेल तर अशा वेळेस त्या संपूर्ण किंवा जो काही कोर्टात जो गेला आहे त्यांनी पहिली बाजू मांडले तर त्याच्या जे काही वाट्याला जमिनी येते ती कोट विक्री करण्याचा आदेश ही देऊ शकतं.
 • संपूर्ण जमिनीची ही विक्री करण्याचं कोर्ट आदेश देऊ शकतो जर आपले सहहिस्सेदार तयार नसतील.
 • जर ती जमीन विकण्यासाठी कोणी मान्य नसेल किंवा ऑब्जेक्शन घेत असतील तर कोर्ट त्यांची जमीन सोडून बाकीची जेवढी जमीन राहील.

Mazi Kanya Bhagyashree : मुलगी असेल तर मिळेल १ लाख रुपये

Gopinath Munde Shetkri Vima :शेतात घाम गाळणाऱ्या हातांनाही सुरक्षेचे कवच

Related Articles

Back to top button