WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
TrendingGovernment Scheme

Drip Subsidy 2023 ठिबक, तुषार सिंचन अनुदान यादी

Drip Subsidy 2023 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रं २ अन्वयेसन २०२२-२३ करीता रक्कम रु ६६६.६७ कोटी च्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

Drip Subsidy 2023

Saur Krushi Vahini Yojana : सौर कृषी वहिनी योजनेचा मंत्रिमंडळात निर्णय 2023

Ration Card Update : शिधापत्रिका धारकांना ध्यान्याऐवजी आता मिळणार पैसे

Related Articles

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Back to top button