TrendingGovernment Scheme

Drip Subsidy 2023 ठिबक, तुषार सिंचन अनुदान यादी

Drip Subsidy 2023 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रं २ अन्वयेसन २०२२-२३ करीता रक्कम रु ६६६.६७ कोटी च्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

Drip Subsidy 2023

Saur Krushi Vahini Yojana : सौर कृषी वहिनी योजनेचा मंत्रिमंडळात निर्णय 2023

Ration Card Update : शिधापत्रिका धारकांना ध्यान्याऐवजी आता मिळणार पैसे

Related Articles

Back to top button